Rott-Bull

 

MANŽELÉ HLÍNOVI
ZD. HAVLÍČKOVÉ 1027
269 01  RAKOVNÍK  CZ
Tel. 
+420 739 024 647, +420 739 024 645

e-mail: petr.hlina@centrum.czhlinovi@c-mail.cz   www.bulmastif.info/